Nguyễn Thượng Hiền – Expressing my feelings

pic2

Nguyễn Thượng Hiền (阮尚賢, 1868-1925), courtesy name (字, tự) Đỉnh Thần (鼎臣), was not only an important anti-French leader. He was also recognized as an accomplished poet and writer. Part of what makes his poetry and prose so unique is the variety of genres which he uses with mastery. His poetry and prose, in Chinese and Vietnamese, covers a huge range of emotions and affects, from erudite to simple, from taking pleasure in nature to calling for the blood of the French. The following poems, a series of three, are written in the pentasyllabic ancient style poem format (五言古詩, ngũ ngôn cổ thi). This format does not have restrictions of line number, strict rhyme, tonal regularity, strict couplets. Based on the content of the poems, I would date these poems to near the end of Nguyễn Thượng Hiền’s life. He left Vietnam after the 3-year mourning period following his father’s death in 1907. The second poem mentions being separated from Vietnam for “over ten years”, which would date these works to 1920 at the earliest. At this time, he was most likely hiding somewhere in China.

述懷其一

故國音信絕
他鄉儔侶稀
舉頭問青山
吾生將安歸
青山默無語
但見秋雲飛
斜陽復西墜
嘆息掩荆扉

Thuật hoài kỳ nhất

Cố quốc âm tín tuyệt
Tha hương trù lữ hy
Cử đầu vấn thanh sơn
Ngô sinh tương an quy
Thanh sơn mặc vô ngữ
Đãn kiến thu vân phi
Tà dương phục tây truỵ
Thán tức yểm kinh phi

Expressing my feelings

News from the old country is cut-off
In foreign land, friends and companions are few
Raising my head, I ask the green mountains:
To where will my life lead me?
The green mountains are silent without a word
I only see autumn clouds floating by
The slanting sunlight again falls west
With a sigh, I shut the briar door

其二

此身如孤篷
去國十餘載
四顧無相親
登高望天海
寒梅敵雪霜
恃有勁骨在
白髮死天涯
吾心終不悔

Kỳ nhị

Thử thân như cô bồng
Khứ quốc thập dư tải
Tứ cố vô tương thân
Đăng cao vọng thiên hải
Hàn mai địch tuyết sương
Thị hữu kính cốt tại
Bạch phát tử thiên nhai
Ngô tâm chung bất hối

This body is like a lonely raft
Separated from the country for over ten years
Looking all around, I have no companions
Ascending a height, I gaze at the sky and sea
Plum flowers fight against the snow and frost,
Relying on their strong bones
White-haired, dying at the edge of the sky,
I will never feel regret

其三

國讎不可復
天道良悠悠
徒將七尺身
載此百年憂
蒼赤困虐焰
山川亦含羞
寒燈撫劍坐
風雨鳴高秋

Kỳ tam

Quốc thù bất khả phục
Thiên đạo lương du du
Đồ tương thất xích thân
Tải thử bách niên ưu
Thương xích khốn ngược diệm
Sơn xuyên diệc hàm tu
Hàn đăng phủ kiếm toạ
Phong vũ minh cao thu

The country cannot be avenged
The way of Heaven is truly unfathomable
In vain, I have taken this body of seven-feet,
To carry the worries of one hundred years
Young and old suffer alike
Even the mountains and rivers swallow their shame
By the cold lamp, I sit brandishing my sword
Wind and rain roar in late autumn

Notes:

– “body of seven-feet”, (七尺身, thất xích thân) is a standard description of men of heroic stature, different from ordinary people. It should not be taken literally.

-The illustration is a picture of a high-ranking official of the Nguyễn court

-These three poem have been translated into Vietnamese by scholar and professor Lê Thước (黎鑠, 1891-1975), pen-name (號. hiệu) Tĩnh Lạc (靜樂):

I.

Nước nhà tin vắng bặt
Đất khách ít bạn bầu
Nhìn non xanh muốn hỏi
Đời ta sẽ ra sao?
Non xanh im chẳng đáp
Chỉ thấy mây bay cao
Bóng ác non đoài lặn
Than thở khép rèm lau

II.

Thân này tựa cánh buồm trôi
Tính ngày xa nước đã ngoài mười năm
Quanh mình ai kẻ tình thâm
Trông vời trời bể xa xăm dặm trường
Mai già chọi với tuyết sương
Là nhờ khí cốt kiên cường ở trong
Bạc đầu đất khách long đong
Tấm thân dù thác lòng không đổi dời

III.

Thù nước chưa thể trả
Đạo trời lồng lộng cao
Luống đem thân bảy thước
Mang mối lo ngàn thu
Nhân dân đều khốn cực
Sông núi cũng âu sầu
Dưới đèn ngồi vỗ kiếm
Trời thu gió mưa gào

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Nghiên Cứu Lịch Sử

Các bài nghiên cứu, biên khảo và dịch thuật các chủ đề về lịch sử

Sensus Traditionis

A Website Dedicated to the Sacred Tradition of the Roman Catholic Church

Le Minh Khai's SEAsian History Blog

Always rethinking the Southeast Asian past

henry darragh's blog

tell her for me

Tương Mai Cư Sĩ

Non non nước nước tình tình

The Sacred at Park Place

Bringing Catholic sacred tradition to the neighborhood at Park Place Blvd.

%d bloggers like this: