Nguyễn Thụy Đan – Winter night, missing an old friend

nhau

冬夜憶故人

夜長簾幕不禁風
幽憶故人入夢中
何日酒筵重對坐
細論詞藻雨濛濛

Đông dạ ức cố nhân

Dạ trường liêm mạc bất câm phong
U ức cố nhân nhập mộng trung
Hà nhật tửu diên trùng đối toạ
Tế luân từ tảo vũ mông mông

Winter night, missing an old friend

The night lengthens, the curtains do not hold back the wind
Hidden feelings and memories of you enter into my dreams
When will we feast and drink together once more
Discussing fine points of literature in the drizzling rain

Notes:

– I translated this poem into Vietnamese:

Đêm đông nhớ cố nhân

Rèm cửa đêm dài gió thổi tung,
Nhớ thầm người cũ giấc mông lung.
Tiệc vui nào thủa gặp nhau lại,
Bàn luận văn hay mưa mịt mùng.

– Scholar and author Trần Quang Đức (陳光德 , 1985 – ), courtesy name (字 , tự) Thí Phổ (施普), pen-name (號 , hiệu) Vân Trai (雲齋) has also kindly translated this poem into Vietnamese:

Đêm dài gió thổi bạt rèm thưa
Mộng cũ ai xui luống thẫn thờ
Tiệc rượu biết nao ngày gặp lại
Chuyện trò văn vẻ mịt mùng mưa

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Nghiên Cứu Lịch Sử

Các bài nghiên cứu, biên khảo và dịch thuật các chủ đề về lịch sử

Sensus Traditionis

A Website Dedicated to the Sacred Tradition of the Roman Catholic Church

Le Minh Khai's SEAsian History Blog

Always rethinking the Southeast Asian past

henry darragh's blog

tell her for me

Tương Mai Cư Sĩ

Non non nước nước tình tình

The Sacred at Park Place

Bringing Catholic sacred tradition to the neighborhood at Park Place Blvd.

%d bloggers like this: