Nguyễn Thụy Đan – Randomly improvised on Mid-Autumn

ly bach

中秋偶成

中秋時節最宜人
萬里澄空月一輪
倚杖臨風當詠志
舉杯邀月且忘貧
客程飄泊多南北
國運支離耐苦辛
閭巷兒童皆笑我
徘徊幸戴阮儒巾

Trung thu ngẫu thành

Trung thu thời tiết tối nghi nhân
Vạn lý trừng không nguyệt nhất luân
Ỷ trượng lâm phong đương vịnh chí
Cử bôi yêu nguyệt thả vong bần
Khách trình phiêu bạc đa nam bắc
Quốc vận chi ly nại khổ tân
Lư hạng nhi đồng giai tiếu ngã
Bồi hồi hạnh đới Nguyễn nho cân

Randomly improvised on Mid-Autumn

The weather and festival of Mid-Autumn is most pleasing
Across ten-thousand miles of clear sky hangs the moon, a single orb
Leaning on a staff, facing the wind one should sing of one’s ambitions
Raising my cup, I invite the moon to drink, forgetting my poverty
This traveler’s journey has been tossed about north and south
The country’s fate in ruins, one must endure bitterness and suffering
Children in the streets all laugh at me
Pacing slowly back and forth, still wearing a Confucian’s turban from the Nguyen dynasty

Notes:

This poem has been kindly paraphrased into Vietnamese by my friend, Đoàn Vĩnh Thắng (段永勝), courtesy name (字 , tự) Nguyệt Sinh (月生):

Trung thu thời tiết hợp lòng người
Muôn dặm trăng treo sáng giữa trời
Trước gió ngâm thơ dựa gậy đứng
Dưới trăng rót rượu nâng ly mời
Hành trình nam bắc bao xuôi ngược
Quốc vận hưng suy mấy nổi trôi
Khăn vấn nhà Nho ta chẳng ngại
Mặc tình trẻ nhỏ có chê cười!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Nghiên Cứu Lịch Sử

Các bài nghiên cứu, biên khảo và dịch thuật các chủ đề về lịch sử

Sensus Traditionis

A Website Dedicated to the Sacred Tradition of the Roman Catholic Church

Le Minh Khai's SEAsian History Blog

Always rethinking the Southeast Asian past

henry darragh's blog

tell her for me

Tương Mai Cư Sĩ

Non non nước nước tình tình

The Sacred at Park Place

Bringing Catholic sacred tradition to the neighborhood at Park Place Blvd.

%d bloggers like this: