Archive

Monthly Archives: March 2016

nam son

 

Here is the link to an audio recording in which I briefly discuss some issues concerning trends among modern Vietnamese pseudo-intellectuals: Vietnamese Intellectuals – Audio

Towards the end of the video, I read a translation of a passage from 南山叢話 (Nam Sơn tùng thoại) a 19th century Confucian text compiled by the disciples of Nguyễn Đức Đạt (阮德達 , 1824-1887), courtesy name Khoát Như (豁如). Here is the original text of the passage which I quote:

或問經所以鑄人乎翁曰人能鑄經非經鑄人請問 鑄經曰聖用範於易聖制範於書聖風範於詩聖典範於禮聖權範於春秋是故聖人者經之範也能鎔經者能自鎔能自鎔者能鎔人

Advertisements

voki

和陳施普答友人

水去花流且莫尋
暮江一別酒盃深
征衫所向君休問
世難南圖豈僕心

Họa Trần Thí Phổ đáp hữu nhân

Thủy khứ hoa lưu thả mạc tầm
Mộ giang nhất biệt tửu bôi thâm
Chinh sam sở hướng quân hưu vấn
Thế nạn nam đồ khởi bộc tâm

Using the rhyme of Trần Thí Phổ, replying to a friend

Running rivers, flowing flowers – no use trying to find them
Parting beside the darkening river, a cup of wine seems deep
Don’t ask again where this wandered is headed
In this this disordered age, how could I even think of going south

7.3.16

Notes:

“Going south” (南圖 , nam đồ) refers to great undertakings and ambitions

Vietnamese poetic translation:

Họa thơ Trần Thí Phổ trả lời người bạn

Nước chảy hoa trôi tìm luống công
Đò chiều giã biệt chén thêm nồng
Về đâu áo khách thôi đừng hỏi
Đời rối đi Nam chẳng hợp lòng

Aquinas Institute

For the Study of Sacred Doctrine

Nghiên cứu lịch sử

Các bài nghiên cứu, biên khảo và dịch thuật các chủ đề về lịch sử

Sensus Traditionis

A Website Dedicated to the Sacred Tradition of the Roman Catholic Church

Le Minh Khai's SEAsian History Blog

Always rethinking the Southeast Asian past

henry darragh's blog

tell her for me

Tương Mai Cư Sĩ

Non non nước nước tình tình

The Sacred at Park Place

Bringing Catholic sacred tradition to the neighborhood at Park Place Blvd.

歸源 (Kuiwon)

Classical Chinese Works Written by Korean Authors Translated - 한시•한문 영역 - 漢詩•漢文 英譯