Nguyễn Thụy Đan -Replying to a Friend

voki

和陳施普答友人

水去花流且莫尋
暮江一別酒盃深
征衫所向君休問
世難南圖豈僕心

Họa Trần Thí Phổ đáp hữu nhân

Thủy khứ hoa lưu thả mạc tầm
Mộ giang nhất biệt tửu bôi thâm
Chinh sam sở hướng quân hưu vấn
Thế nạn nam đồ khởi bộc tâm

Using the rhyme of Trần Thí Phổ, replying to a friend

Running rivers, flowing flowers – no use trying to find them
Parting beside the darkening river, a cup of wine seems deep
Don’t ask again where this wandered is headed
In this this disordered age, how could I even think of going south

7.3.16

Notes:

“Going south” (南圖 , nam đồ) refers to great undertakings and ambitions

Vietnamese poetic translation:

Họa thơ Trần Thí Phổ trả lời người bạn

Nước chảy hoa trôi tìm luống công
Đò chiều giã biệt chén thêm nồng
Về đâu áo khách thôi đừng hỏi
Đời rối đi Nam chẳng hợp lòng

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Nghiên Cứu Lịch Sử

Các bài nghiên cứu, biên khảo và dịch thuật các chủ đề về lịch sử

Sensus Traditionis

A Website Dedicated to the Sacred Tradition of the Roman Catholic Church

Le Minh Khai's SEAsian History Blog

Always rethinking the Southeast Asian past

henry darragh's blog

tell her for me

Tương Mai Cư Sĩ

Non non nước nước tình tình

The Sacred at Park Place

Bringing Catholic sacred tradition to the neighborhood at Park Place Blvd.

%d bloggers like this: